top of page

30 jaar het gevlieg- Alma groet


Ons het gaan groet by Alma Snyman, Kliniekbestuurder, wat haar 30 jaar diens by Jan Krielskool vanjaar afsluit. Sy beplan om meer tyd met haar gesin en veral kleinkinders te spandeer, te reis en ook vrywillige werk by skole in die Helderberg area doen. 

 

“Sjoe, 30 jaar- tyd het gevlieg! Die sukses van ʼn skool soos JKS lê in die betrokkenheid van alle partye- personeel, ouers en leerders. As elkeen aktief betrokke is en met ʼn positiewe gesindheid sy/haar deel doen, sal die skool se missie en visie realiseer en van krag tot krag gaan.”


“Jan Krielskool doen sy leuse van ‘Ons bou” gestand. Behalwe vir die veranderinge en aanbouings aan geboue, die aanpas van geriewe om die versorgingsbehoeftes van fisies gestremde leerders te akkommodeer, ens. het JKS nog altyd ook aan die voorpunt gestaan van ontwikkeling in onderwyspraktyke, assesseringsakkommodasies en terapie vir leerders in spesiale onderwys. Ons leerderbevolking het oor die jare meer divers geraak in terme van die tipe en verskeidenheid leerhindernisse wat ons akkommodeer en JKS se personeel het deur die jare ‘n ‘can-do-attitude’ gehandhaaf om uitdagings en verandering die hoof te bied. Hierdie ingesteldheid is wat ook in die toekoms die skool in staat sal stel om sukses te behaal. “


“Soveel van wat oor die jare by JKS bereik is, is met die steun van donateurs vermag. Die goedgesindheid van mense wat ons skool ondersteun stel ons in staat om aan die voorpunt van ontwikkeling te bly. So is SAALO ‘n voorbeeld daarvan dat donateurs ons in staat gestel het om ‘n fasiliteit van wêreldgehalte op die been te bring. JKS se donateurs belê in die toekoms van leerders wat andersins nie gelyke kanse sou gehad het nie, dis ‘n ‘vote-of-confidence’ in ons jeug en ‘n belegging in die toekoms van ons land.”

 

“Ek het op 1 April 1994, dus 30 jaar gelede, by JKS aangeland. Voor dit het ek by algemene en psigiatriese hospitale asook in die gemeenskap gewerk. Ek het dit baie geniet het, maar wou graag met jonger mense werk sodat ek kon bydra tot die ontwikkeling van hulle potensiaal en die bereik van hulle drome.”


“My posbeskrywing hier het oor die jare baie verander soos die behoeftes van ons leerders en die skool verander het, so ook het die diens wat ek gelewer gegroei, ontwikkel en verander. Daar was nie tyd vir verveeld wees of in ʼn groef beland nie en omdat ek hou van ʼn uitdaging, het ek die geleentheid gehad om baie te leer en my praktykvoering uit te brei.”

“Ek is as arbeidsterapeut hier aangestel om met die destydse spesiale klas kinders en ons skoolverlaters te werk. Aanvanklik was die fokus van terapie die ontwikkeling van werksvermoëns en -vaardighede. Ek was die eerste arbeidsterapeut wat spesifiek in ons hoërskool dienste begin lewer het. Namate ons oor die jare meer serebraal- en fisies gestremde leerders toegelaat het, het dienslewering in die hoërskool momentum gekry en is die fokus van terapie verskuif na akkommodasie van leerders binne die kurrikulum.”“Die gunstelingaspek van my werk was nog altyd kontak met die leerders en die geleentheid om planne te maak om die leerders se behoeftes te akkommodeer. Die geleentheid om probleme op te los deur kreatiewe denke gee my energie.  In 2004 is ek deur die WKOD bevorder tot Hoof Opvoedkundige terapeut en in 2014 ook deur die SBL aangestel as Kliniekbestuurder. Ek het oor die jare soveel geleenthede vir persoonlike en professionele groei gehad en BAIE meer ontvang as wat ek gegee het, dus was dit vir my ʼn voorreg om so lank hier te werk.”

  

“Spanwerk en die kliniek/ondersteuningsdienste by die skool is vir my sinoniem. Saam is ons ʼn gedugte groep mense wat berge kan versit en bronnesentrumwerk was ʼn besonderse hoogtepunt. Dit bied vir ons die geleentheid om, vanuit die oorvloed van ons kennis en ervaring, ander skole se kollegas, leerders en ouers te ondersteun en toe te rus om ʼn inklusiewe omgewing te skep waar leerders met leerhindernisse in hoofstroom beter geakkommodeer kan word. Sport vir gestremdes lê my ook baie na aan die hart, dit is ʼn verlengstuk van terapie en word die wyse waarop ons funksie ontwikkel en/of handhaaf. Die waarde van deelname aan sport kan nooit onderskat word nie. My betrokkenheid op skool-, provinsiale, nasionale en internasionale vlak was van die heerlikste en besigste tye in my loopbaan.”


“Ek is en bly onder die indruk daarvan dat ons op die skouers van reuse staan en dat elkeen van ons wat hier werk waardering moet hê vir die kollegas wat voor ons hier gewerk en die grondslag vir hierdie wonderlike skool gelê het. Ons moet ook onthou dat ons die verantwoordelikheid het om ʼn skool wat ʼn verskil maak na te laat vir kollegas wat, lank nadat ons weg is, hier gaan werk. Uiteindelik is die kollektiewe kennis en ervaring van ons personeel die grootste bate van ons skool.”

 


Juffrou Alma het ʼn hand gehad in vele unieke leerders se onderrig en toekoms. Ons sê baie, baie dankie vir 30 jaar se toewyding en passie... ons staan nou op haar skouers! Beste wense vir die toekoms!

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page